MENU

Software in Nederland


Het herstel van de Nederlandse economie houdt aan. In het eerste kwartaal van 2016 is de economie met 0,5% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groeiverwachting voor 2016 is 1,8% op jaarbasis.

Deze positieve cijfers vertalen zich ook in de groeicijfers van de ICT sector. Met een groei van 5,4% presteert de ICT-sector bovengemiddeld (CBS, 2016). De ICT industrie is daarmee voor Nederland een zeer belangrijke sector met een omzet van meer dan EUR 35 miljard (ICT marktmonitor 2015) gerealiseerd door 70.000 ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan 356.000 mensen (CBS, 2016).

Binnen de Nederlandse ICT industrie laat de software sector de meest opvallende versnelling zien: van 5,3% groei in 2014 naar 8,3% groei in 2015. De toenemende verschuiving naar de cloud heeft een sterk positief effect op bestedingen aan met name software en storage. De sector laat zich kenmerken door de aanwezigheid van enkele grote spelers, echter het overgrote deel van de markt bestaat uit innovatieve MKB-bedrijven die met oplossingen inspelen op wereldwijde trends als verhoging van efficiency en productiviteit in het bedrijfsleven, klimaatverandering, vergrijzing en digitalisering.

Wereldwijd groeit de software industrie al tientallen jaren met gemiddeld 11% per jaar. In 2015 zal de industrie voor B2B software met 5.3% groeien (Gartner, 2016). Voor software in de cloud aangeboden als een dienst (SaaS) wordt zelfs een gemiddelde groei van 20% verwacht (Gartner, 2016).

Resultaten uit de Main Software 50 laten zien dat Nederlandse software bedrijven sterk groeien. De gemiddelde groei van deelnemende bedrijven is 13%. De helft van de bedrijven die zich had ingeschreven voor de Main Software 50 groeit zelfs met meer dan 20% op jaarbasis (Nederland ICT, 2015).

De software industrie blijkt hiermee een belangrijke motor voor innovatie en groei van Nederlandse bedrijven. Net als in voorgaande jaren is het doel van de Main Software 50 om meer zichtbaarheid te geven aan de 50 meest succesvolle Nederlandse software bedrijven en om de software sector als geheel een duidelijker profiel te geven!

Winnaars 2016

banner-winnaars-2016

 

 

mcp_winnaars_2-2

De Main Software 50 is een initiatief van Main Capital Partners

Partner
Partner
Partner