Apply company


Alle gegevens over uw bedrijf zullen met de uiterste zorgvuldigheid worden behandeld. De gegevens zullen nimmer inzichtelijk zijn voor derde partijen, behalve voor de ‘audit partner’ om de correctheid van de lijst te controleren. Wanneer cijfers naar buiten worden gebracht, zal dat altijd op geaggregeerde basis zijn. Dat betekent dat gegevens slechts zodanig openbaar worden gemaakt dat daaraan geen herkenbare gegevens over een afzonderlijke onderneming kunnen worden ontleend (dus alleen gemiddeldes, totalen enzovoort).

De uiteindelijke lijst komt tot stand op basis van een indexscore.

Om er zorg voor te dragen dat in de lijst alleen Nederlandse niet-beursgenoteerde Independent Software Vendors’ (ISV’s) worden opgenomen moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Uw bedrijf is een productsoftware bedrijf. Dat betekent dat in het afgelopen boekjaar 15% of meer van de omzet gezamenlijk afkomstig is uit Licenties (en/of SaaS-inkomsten) en Maintenance/Support, waarbij de software intellectueel eigendom van uw bedrijf is.
  2. Uw bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Nederland. Vestigingen die louter statutair en/of juridisch van aard zijn, tellen dus niet.
  3. Uw bedrijf is niet beursgenoteerd.
Mocht u vragen aan ons hebben met betrekking tot het invullen van deze lijst, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Op de site vind u onze contactgegevens.

1. NAW gegevens

Toelichting: wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel van dit onderzoek, dat wil zeggen dat we eventueel contact met u kunnen opnemen wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gegevens, of wanneer er nog gegevens ontbreken.

(Dit wordt eventueel gebruikt als beschrijving van uw bedrijf op de Mainsoftware50 website)

2. Sector informatie

Kruis maximaal 3 opties aan. Let op: de eerste twee keuzes vallen uiteen in subkeuzes. U kunt daar dus het type productsoftware verder specificeren.

3. Bedrijfsgegevens | inkomsten

Vul bedrag in euro's over 2020 in.
Vul bedrag in euro's over 2019 in.
Vul bedrag in euro's van de overname over 2020 in.

6 a. Hoe was de bruto omzet in 2020 verdeeld over de volgende 6 inkomstenstromen?

I. Software abonnementen (SaaS/ASP) (recurring)
II. Licenties (eenmalige licenties)
III. Maintenance and Support (recurring)
IV. Services (b.v. implementatie, training en consulting)
V. Overige recurring inkomsten (hosting, etc)
VI. Overige one-off inkomsten
Let op dat het totaal 100% moet zijn!

6 b. Hoe was de bruto omzet in 2019 verdeeld over de volgende 6 inkomstenstromen?

I. Software abonnementen (SaaS/ASP) (recurring)
II. Licenties (eenmalige licenties)
III. Maintenance and Support (recurring)
IV. Services (b.v. implementatie, training en consulting)
V. Overige recurring inkomsten (hosting, etc)
VI. Overige one-off inkomsten
Let op dat het totaal 100% moet zijn!

7. Hoe was de bruto omzet in 2020 verdeeld over de volgende geografische gebieden?

Let op dat het totaal 100% moet zijn!

4. Bedrijfsgegevens | uitgaven

11a. Hoeveel werknemers had uw bedrijf aan het eind van 2020 in dienst? (Toelichting: exclusief tijdelijke inhuur, uitgedrukt in fte)
11b. Hoeveel werknemers had uw bedrijf aan het eind van 2019 in dienst? (Toelichting: exclusief tijdelijke inhuur, uitgedrukt in fte)
(Toelichting: activiteiten kunnen zowel in eigen beheer worden uitgevoerd als worden uitbesteed. In beide gevallen worden er natuurlijk kosten gemaakt.)

5. Toekomstige kansen en uitdagingen

Afsluiting

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst van de Main Software 50. In oktober zult u de uitnodiging ontvangen om bij de feestelijke award uitreiking aanwezig te zijn. Zodra de datum en locatie van het event bekend zijn, zullen wij deze direct bekendmaken.

Partners

The Main Software 50 is an initiative of Main Capital Partners