Document & Content Mananagement markt trekt aan

Algemeen
Nieuws
18/04/2016

Om concrete marktinformatie over de gerealiseerde en te verwachten omzet- en margeontwikkelingen te bieden, peilt Strategy Partners vanaf 2009 ieder half jaar het businessklimaat in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse Document & Content Management en Informatie Logistieke markt.

Zowel op basis van de actuele business-resultaten als verwachtingen. Het aanvankelijke optimisme voor de omzet en marge in 2015 is, na een trage start voor veel bedrijven, door een goed tweede helft uiteindelijk toch gerealiseerd. 35 procent van de bedrijven realiseerde een totale omzetgroei van 10-25 procent; 15 procent had zelfs een omzetgroei van meer dan 25 procent. Van de bedrijven realiseerde iets meer dan de helft (59 procent) een 10 procent of meer verbetering van de operationele marges. De gemiddeld gerealiseerde totale groei in 2015 is toegenomen van 6 procent in 2014 naar 8,7 procent in 2015. “Leveranciers van ECM-/EIM-software, gespecialiseerde ECM-integratie­diensten en Document en Informatie capture software en -diensten rapporteren over 2015 de beste resultaten”, concludeert Hans Kaashoek (foto) van Strategy Partners. “De continue afname van fysieke document­communicatie heeft zijn effect op de absolute omzetcijfers voor document outsource serviceproviders en bedrijven in het output en CCM-software en -diensten marktsegment.”

De operationele marges zijn gedurende 2015 voor veel ondernemingen aanzienlijk verbeterd. 59 procent van de ondernemingen had een margegroei van 10 procent of meer. De margegroei was hiermee sterker dan de groei van de omzet. Kaashoek: “Het goed benutten van reseller- en partnership-opties heeft bij diverse ondernemingen bijgedragen aan de betere marges.” De vooruitzichten c.q. verwachtingen voor 2016 zijn gematigd tot redelijk positief. Verwachtingen 2016 In vergelijking met voorgaande jaren laat de verwachting voor 2016 een zeer stabiele en positieve omzetgroei zien. 94 procent van het aantal bedrijven verwacht in de eerste helft van 2016 een positieve omzetgroei te realiseren. 34 procent verwacht een groei van meer dan 10 procent. 60 procent heeft een neutrale tot voorzichtig positieve verwachting.

De margeverwachtingen zijn vrijwel identiek. De omzetgroeiverwachtingen voor heel 2016 zijn aanzienlijk positiever dan die voor 2015. Toen verwachtte 39 procent van de ondernemingen voor het gehele jaar een groei van meer dan 10 procent te gaan realiseren. Nu is dat 58 procent. “Het zijn met name de ‘grote ECM/EIM-systeemintegrators’ en de leveranciers van ‘capture software en -projecten’ die voor heel 2016 erg positieve resultaten verwachten”, aldus Kaashoek.

Bron: www.dutchitchannel.nl

Read more: https://dutchitchannel.nl/551020/document-en-content-management-en-informatie-logistieke-markt-trekt-aan.html

Similar articles

The importance of branding for software companies – Newsletter July2021

...

09/07/2021
Fenne Bijl
Lees meer

Main Capital backs Swedish financial software player Björn Lundén

...

07/07/2021
Fenne Bijl
Lees meer

cleversoft group and CDDS Join Forces with the Support of Main Capital

...

06/07/2021
Fenne Bijl
Lees meer

Partners