Cloud vormt vaker basis financiële administratie

Algemeen
Nieuws
22/03/2016

De voorgaande jaren werd het duidelijk dat steeds meer organisaties hun financiële softwarepakketten weghalen van de eigen locatie. Ook dit jaar zet deze trend door. Bovendien laten bedrijven dergelijke pakketten ook steeds vaker hosten door een externe dienstverlener of maken zij gebruik van een cloudoplossing. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile. Ongeveer 86 procent van de bedrijfsvestigingen met vijftig of meer werknemers maakt gebruik van financiële software, zoals een financiële module van een erp-pakket of een opzichzelfstaand financieel pakket. Dit resultaat heeft Computer Profile gevonden uit de analyse van ruim vijfduizend interviews met ict-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met ten minste vijftig medewerkers op locatie. De laatste vijf jaar zit er nauwelijks beweging in dat percentage. In de wijze waarop men gebruikmaakt van de financiële oplossing is echter de laatste jaren wel veel verschil te zien. In 2011 draaide bij 52 procent de gebruikte oplossing voor de financiële administratie nog op de eigen locatie, in de afgelopen vijf jaar is dit gedaald naar 35 procent. In dezelfde periode is het percentage dat zegt de financiële administratie door een externe dienstverlener te laten hosten of gebruik te maken van een cloud-oplossing, toegenomen van 8 procent in 2012 naar de huidige 30 procent.

Het gebruik van een financiële oplossing die op een moeder- of zusterlocatie draait, vertoont een licht dalende trend, van 32 procent in 2012 naar 27 procent nu. Per locatie kunnen er meerdere financiële pakketten worden gebruikt, waarvan er bijvoorbeeld één on-premise en één in een private cloud draait. De som van on-premises, hosted, cloud en bij moeder- of zusterlocatie ligt daarom hoger dan 86 procent (het percentage locaties dat aangeeft gebruik te maken van een financiële toepassing). SAP grootste aandeel in financiële oplossingen Kijkend naar het totaal aantal softwareoplossingen dat gebruikt wordt voor de financiële administratie, dan blijkt SAP de meest genoemde leverancier (21 procent). Exact staat op nummer twee met ruim 15 procent en Microsoft sluit de top drie met bijna 12 procent. Per marktsegment is er een duidelijk verschil waarneembaar in de penetratie van de verschillende vendoren.

Zo is in het publieke domein de financiële software van Exact, met een penetratie van 20 procent, de meest gebruikte oplossing. SAP en Afas vormen met 12 en 10 procent de nummers twee en drie. Bij Nederlandse multinationals ligt het zwaartepunt bij SAP. Meer dan de helft (55 procent) geeft aan SAP te gebruiken. De nummer twee, Oracle, wordt gebruikt op 14 procent van deze locaties en Microsoft is de nummer drie met 11 procent. Bij national enterprises is Microsoft Dynamics met 19 procent de meest voorkomende oplossing voor de financiële administratie. De nummers twee en drie zijn SAP en Exact met respectievelijk 18 en 12 procent. Bij medium sized businesses wordt de top drie gevormd door Exact (19 procent), Microsoft (14 procent) en SAP (10 procent). HR-software Bij het in kaart brengen van de meest voorkomende hr-oplossingen is enerzijds gekeken naar afzonderlijke hr-oplossingen en anderzijds naar de in gebruik zijnde erp-toepassingen, omdat ook deze doorgaans hr-functionaliteiten bevatten. Ook in dit overzicht neemt SAP met 21 procent de eerste plaats in. Raet staat op nummer twee, maar wordt op de voet gevolgd door Afas. Voor SAP geldt wederom dat zij zeer sterk naar voren komt bij locaties van multinationals, namelijk bij meer dan de helft. Oracle en ADP zijn hier de nummers twee en drie met een penetratie van 16 en 13 procent.

In het publieke domein is Raet de meest in het oog springende vendor. Oplossingen van Raet worden gebruikt door 28 procent van deze locaties, op ruime afstand gevolgd door Afas en SAP (12 procent en 11 procent). In de segmenten national enterprises en medium sized businesses ligt dit dichter bij elkaar. Microsoft is in beide segmenten de meest voorkomende vendor (19 en 14 procent). Bij national enterprises staan SAP en Afas op nummer twee en drie en bij medium sized businesses is Exact de gedeelde nummer één met 14 procent. ADP betreft de derde meest genoemde partij. Hr-software wordt in totaal gebruikt door 86 procent van de locaties. Het gebruik van hr-oplossingen die worden gehost door externe dienstverleners of die uit de cloud worden afgenomen, ligt op 43 procent.

Bij 33 procent van alle bedrijfsvestigingen draait hr-software nog altijd op de eigen locatie. Een kwart van alle locaties geeft aan wel hr-oplossingen te gebruiken, maar deze draaien op servers op het hoofdkantoor of een zusterlocatie. Ook hier zijn duidelijke verschillen waarneembaar voor de verschillende marktsegmenten. Bij locaties uit het publieke domein en bij multinationals wordt hr-software het meest in de cloud ondergebracht. In de segmenten national enterprises en medium sized businesses komt on-premises hr-gebruik nog het meest voor. Omdat op één locatie meerdere hr-pakketten in gebruik kunnen zijn, ligt de som van de afzonderlijke vormen ook hier hoger dan 86 procent (het totale gebruik van hr-software).

Bron: www.computable.nl

Read more: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/5724983/250449/cloud-vormt-vaker-basis-financiele-administratie.html

Similar articles

The importance of branding for software companies – Newsletter July2021

...

09/07/2021
Fenne Bijl
Lees meer

Main Capital backs Swedish financial software player Björn Lundén

...

07/07/2021
Fenne Bijl
Lees meer

cleversoft group and CDDS Join Forces with the Support of Main Capital

...

06/07/2021
Fenne Bijl
Lees meer

Partners