Hoe komt de Main Software 50 ranglijst tot stand?


Criteria voor deelname aan de Main Software 50

De Main Software 50 is bedoeld voor het versterken van de positie van Nederlandse, niet-beursgenoteerde Independent Software Vendors (ISV’s). Voor deelname gelden de volgende criteria:

De Main Software 50 ranglijst komt objectief tot stand en wordt gecontroleerd door Dialogic, een onafhankelijk ICT-onderzoeksbureau.


1. Het bedrijf is Nederlands, het hoofdkantoor moet in Nederland gevestigd zijn.


2. Het bedrijf is een productsoftwarebedrijf dat in het afgelopen boekjaar ten minste 15% van de totale omzet behaalde uit Licenties (en/of SaaS-inkomsten) en Maintenance/Support, op basis van eigen intellectueel eigendomsrecht.


3. Het bedrijf is onafhankelijk (geen dochtervennootschap van een groter bedrijf) en niet-beursgenoteerd.

Samenstelling van de ranglijst  

Na aanmelding worden alle bedrijven beoordeeld op basis van hun prestaties. Hierbij wordt een eenduidige meetsleutel gehanteerd. De volgende gegevens wegen mee:

  1. Omzet
  2. Omzetgroei
  3. Kwaliteit van de omzet (recurring vs. one-off)
  4. Omzet uit cloud/SaaS
  5. EBIT
  6. Internationale omzet
  7. Omzet uit partnerkanaal

Vervolgens worden de bedrijven geïndexeerd. De Main Software 50 onderscheidt de top 3 van de ranglijst als Overall winnaar. Daarnaast wordt het bedrijf dat getuigt van de snelste groei van cloud/Saas-oplossingen beloond met een Highest Growth Award.

Dit jaar introduceren we tevens een nieuwe categorie om jonge softwarebedrijven met een solide businessmodel te belonen: de Main Accelerator Award.

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om

Voor het voltooien van de aanmelding vragen wij u een lijst met 14 vragen in te vullen. Naast enkele vragen over omzet en FTE’s, wordt tevens gevraagd naar de sector waarin het softwarebedrijf actief is. Alle bedrijfsgegevens worden met de uiterste zorgvuldigheid behandeld. De gegevens zullen nooit inzichtelijk zijn voor derde partijen, behalve voor de auditpartner die de correctheid van de lijst moet waarborgen.

Indien het bedrijf wordt opgenomen in de definitieve top 50, zal alleen het sub-segment met een algemene beschrijving van het bedrijf worden gepubliceerd. De overige informatie, waaronder de financiële gegevens, zal strikt geheim worden gehouden.  Wanneer cijfers naar buiten worden gebracht, is dat altijd op geaggregeerde basis. Dat betekent dat aan de communicatie geen herkenbare informatie over een afzonderlijke onderneming kan worden ontleend (dus alleen gemiddeldes, totalen, enzovoorts).

Onafhankelijke audit

De Main Software 50 ranking komt objectief tot stand en wordt gecontroleerd door ICT-onderzoeksbureau Dialogic. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid en de juistheid van de lijst gewaarborgd. Dialogic is een gevestigd onderzoeks- en adviesbureau met jarenlange ervaring op het terrein van innovatieprocessen en innovatiebeleid.

Partners

De Main Software 50 is een initiatief van Main Capital Partners