Samenstelling


Criteria deelname Main Software 50

Bedrijven moeten aan de volgende criteria voldoen om opgenomen te worden in de Main Software 50:

  1. Het gaat om Nederlandse software bedrijven (dus geen Microsoft, Oracle etc).
  2. Alleen onafhankelijke software bedrijven (geen dochter vennootschappen van grotere bedrijven).
  3. Beursgenoteerde bedrijven zijn uitgesloten (dus geen Microsoft etc).
  4. Een bedrijf wordt beschouwd als ‘software bedrijf’ indien de software omzet ten minste 15% van de totale omzet uitmaakt op basis van eigen IP (Definitie software omzet: het totaal van licentie omzet, maintenance & SLA en ASP/SaaS contracten).
  5. Alleen bedrijven die meewerken aan de vragenlijst zullen worden opgenomen in de lijst. In uitzonderlijke gevallen kan een bedrijf toch opgenomen worden in de lijst als zij haar financiële informatie publiekelijk beschikbaar stelt.

Samenstelling lijst en ranking

Aanmelden gebeurt door het digitaal inleveren van een vragenlijst met hierop 14 vragen. Naast enkele vragen over omzet en FTEs, wordt tevens gevraagd naar de sector waarin het software bedrijf actief is. Indien het bedrijf wordt opgenomen in de definitieve top 50, zal alleen het sub-segment met een beschrijving van het bedrijf worden gepubliceerd (resultaten 2020). De overige informatie, waaronder de financiële gegevens, van een individueel bedrijf zal strikt geheim worden gehouden en alleen worden gebruikt voor het trekken van algemene conclusies.

De Main Software 50 ranking komt objectief tot stand en wordt geaudit door Dialogic, een onafhankelijk ICT-onderzoeksbureau. De bedrijven op de lijst zullen worden gerangschikt op basis van een weging van 5 criteria:

  1. Substantie bedrijf (omzet grootte)
  2. Omzet groei
  3. Kwaliteit van de omzet (recurring vs one-off)
  4. Mate van internationalisatie
  5. Partner strategie
Wij nemen de grootste zorgvuldigheid in acht bij het verwerken van informatie. Het gerenommeerde ICT onderzoeksbureau Dialogic is voor de 10de keer ingeschakeld als onafhankelijke ‘audit partner’. Dialogic is een gevestigd onderzoeks- en adviesbureau met jarenlange ervaring op het terrein van innovatieprocessen en innovatiebeleid. Door het betrekken van Dialogic als audit partner bij de Main software 50 wordt de onafhankelijkheid en de juistheid van het tot stand komen van de lijst gewaarborgd.
Main Software 50 komt tot stand in samenwerking met AG connect.

Partners

De Main Software 50 is een initiatief van Main Capital Partners