Hoe komt de Main Software 50 ranglijst tot stand?


Criteria voor deelname aan de Main Software 50

De Main Software 50 is bedoeld voor het versterken van de positie van niet-beursgenoteerde, Independent Software Vendors (ISV’s) uit de Benelux en Duitsland. Voor deelname gelden de volgende criteria:

 • Voor de bedrijven uit de Benelux Main Software 50 dient het bedrijf afkomstig te zijn uit België, Nederland of Luxemburg met het hoofdkantoor gevestigd in de betreffende landen.
 • Voor de Main Software 50 Duitsland dienst het bedrijf Duits te zijn met het hoofdkantoor gevestigd in Duitsland.
 • Het bedrijf is onafhankelijk (geen dochtervennootschap van een groter bedrijf) en niet-beursgenoteerd.
 • Het bedrijf is een productsoftwarebedrijf dat in het afgelopen boekjaar ten minste 15% van de totale omzet behaalde uit Licenties (en/of SaaS-inkomsten) en Maintenance/Support, op basis van eigen intellectueel eigendomsrecht.

Samenstelling van de ranglijst  

Na aanmelding worden alle bedrijven beoordeeld op basis van hun prestaties. Hierbij wordt een eenduidige meetsleutel gehanteerd. De volgende gegevens wegen mee:

 1. Omzet
 2. Omzetgroei
 3. Kwaliteit van de omzet (recurring vs. one-off)
 4. Omzet uit cloud/SaaS
 5. EBITDA
 6. Internationale omzet
 7. Omzet uit partnerkanaal

Vervolgens worden de bedrijven geïndexeerd. De 50 hoogst genoteerde bedrijven vormen de Main Software 50 ranking.

De Awards

De Main Software 50 onderscheidt de top 3 van de ranglijst als Overall winnaar. Daarnaast wordt het bedrijf dat getuigt van de snelste groei van cloud/Saas-oplossingen beloond met een Highest Growth Award.

In Nederland reiken we ook de Main Accelerator Award uit, om de meest succesvolle softwarebedrijven met een omzet onder de 1 miljoen euro te belonen.

In Duitsland wordt de Cloud Champion Award uitgereikt, voor bedrijven met de hoogste omzet uit cloud-based activiteiten.

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om

Voor het voltooien van de aanmelding vragen wij u een lijst met 14 vragen in te vullen. Naast enkele vragen over omzet en FTE’s, wordt tevens gevraagd naar de sector waarin het softwarebedrijf actief is. Alle bedrijfsgegevens worden met de uiterste zorgvuldigheid behandeld. De gegevens zullen nooit inzichtelijk zijn voor derde partijen, behalve voor de auditpartner die de correctheid van de lijst moet waarborgen.

Indien het bedrijf wordt opgenomen in de definitieve top 50, zal alleen het sub-segment met een algemene beschrijving van het bedrijf worden gepubliceerd. De overige informatie, waaronder de financiële gegevens, zal strikt geheim worden gehouden. Wanneer cijfers naar buiten worden gebracht, is dat altijd op geaggregeerde basis. Dat betekent dat aan de communicatie geen herkenbare informatie over een afzonderlijke onderneming kan worden ontleend (dus alleen gemiddeldes, totalen, enzovoorts).

Onafhankelijke audit

De Main Software 50 ranking komt objectief tot stand en wordt gecontroleerd door ICT-onderzoeksbureau Dialogic in de Benelux en Fraunhofer in Duitsland. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid en de juistheid van de lijsten gewaarborgd.

Partners